Annonse


-Ikke nok med 30 mill

Hesjedal synes likevel at det er en bra økning, tatt i betraktning at det er mer enn en dobling av fjorårets 14 millioner.
Regjeringens budsjettforslag på 30,4 millioner kroner til teleforskning ble godkjent i Stortinget torsdag i forrige uke, opplyser Stortingets ekspedisjonskontor til Dagens Telecom.

– Bevilgningene til denne typen forskning er avgjørende og viktig for teknologiutviklingen i Norge, spesielt med tanke på nasjonal kompetanse, sier Hesjedal. Telenor har selv et forskningsbudsjett på 100 millioner kroner per år, hvor mye av forskningen konsentrerer seg om Telenors satsingsområder innen blant annet satellitt, mobil, Internett og felles tjenesteplattform.

Telenor bidrar selv til den nasjonale teleforskning med at deres forskning til en viss grad er åpen for andre, men i mindre grad enn tidligere da Telenor var direkte underlagt Samferdselsdepartementet og statsbudsjettet.

Budsjettreduksjon
– Budsjettet er i realiteten en reduksjon, sier bransjesjef i Teknologibedriftenes Landsforening Jørn Sperstad til Dagens Telecom. Han sikter til at tidligere Televerkets Forskningsinstitutt (TF) var et nasjonalt senter for teleforskning. I følge Sperstad betyr dette at dagens bevilgninger bare tilsvarer 30 prosent av forskningsmidlene som var tilgjengelig tidligere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse