Annonse


Bedrifts-info på nett

DataStar har vært brukt av informasjonsspesialister tidligere, men når det nå legges ut på nett vil den også være tilgjengelig for sluttbrukere.
– Av Norges 100 største selskaper er det veldig få som ikke bruker tjenesten aktivt, sier Tore Haggren i nyhetsbyrået Knight-Ridder Information. Han ble uansett overrasket over at så mange som 120 hadde meldt sin interesse for å være tilstede under lanseringen av tjenesten. Flesteparten av de 120 er brukere av tjenesten DataStar. Denne tjenesten har vært tilgjengelig som en online-tjeneste tidligere.

Enkelt søk
– Søkingen kan skje på to nivåer. En kan bruke søkeord, slik som en bruker det i Alta Vista. Men det er også muligheter for mer komplekse søk på ekspert-nivå.
Når det blir mange – mer eller mindre erfarne brukere av databasene – så er det ofte en fordel å begrense søkemulighetene.
– Enkelte store bedrifter vil nok ønske å overvåke 4 – 5 baser jevnlig. Dette kan skreddersyes over for den enkelte bruker og resultatet kan leveres enten på Intranett eller over Word Wide Web, lover Haggren.

Firma-overvåking
Ellers åpner tjenesten for å overvåke både enkeltfirma og spesielle områder, f. eks. EUs databaser for anbud. Her kan kunden be om å få dette gjort enten på dag, uke eller månedsbasis. Resultatene kan leveres som brev, faks, e-mail, eller sendes via Lotus Notes.
Til sammen skryter selskapet av å ha over 350 ulike informasjonsdatabaser tilgjengelig, og fortsetter: – I motsetning til det meste av den informasjonen som finnes på Internett, inneholder DataStar Web bare høykvalitets databaser fra anerkjente leverandører.

Europa
Informasjonene som ligger i databasene legger hovedvekt på europeiske forhold. Dette gjelder:Selskapsinformasjon.Politiske og økonomiske nyheter.Anbud- og lovgivning fra EU.Rapporter av forskjellige typer: Land, markeds- og industri.Farmasøytisk og biomedisinsk, kjemisk og næringsmiddelmarkedet. Dette gjelder produkter, forskning og teknologi.

Nyhetskilder
Blant disse er: Reuter, Textline, Investext, Biosis previews, IAC Prompt, Dun & Bradstreet, Pharmaprojects, Medline og Embase.
Knight-Ridder-gruppen eier 31 aviser i USA og er den nest største aviskjeden i statene.

Annonse


Annonse


Annonse