Annonse


Ambisiøst i RiksNett

Selskapet har inngått et strategisk samarbeid med Digital for å nå sitt ambisiøse mål.

Avtalen med Digital innebærer blant annet opprettelsen av et nytt testsenter, felles utarbeidelse av Intranett-løsninger samt utvidet bruk av Digitals teknologi i RiksNett AS, heter det i en felles pressemelding fra de to selskapene.

– Riksnett AS, med sine 45 noder og 75 tilknytningspunkter spredt rundt i Norge, ønsker å bli en viktig aktør i det norske markedet for intranett og Internett. Vi har en sterk vekst i antall noder og vil i løpet av kort tid dekke hele landet med lokal forankring, sier markedssjef Jarle Ødegaard i RiksNett. Selskapet har gitt seg selv kort frist på å få gjennomslag hos norske nett-surfere.

– Gjennom RiksNetts egne partnere og Digitals teknologi og kompetanse, skal vi øke vår markedsandel til mellom 35 og 40 prosent av det norske markedet for intranett og Internett i løpet av ett år, sier Ødegaard.RiksNett benytter Global One som linjeleverandør og har et tett samarbeid med A-pressens lokalaviser.