Annonse


Utvidet ATM-allianse

De to firmaene kunngjorde i forrige uke at de utvider sitt samarbeid om ATM-teknologi. Olicoms og Ciscos ATM-utstyr skal kunne operere sammen og de to produsentene vil samarbeide om markedsføringen av produktkombinasjonene.
Det skal være første gang det er mulig å benytte løsninger som er fullstendig basert på ATM-teknologi, både i nettverk og endepunkter. Ved å la Olicoms RapidFire ATM adapter arbeide sammen med Ciscos SSRP (Simple Server Redundancy Protocol) får kundene mulighet til feiltoleranse i ATM-nettverket på samme måte som i andre typer nettverk.
Produktkombinasjonen har også eliminert den potensielle feilkilden det var å bare kunne benytte èn LAN Emulation Server (LES) i ATM-nettet. Ciscos SSRP gjør det mulig å tilknytte et ubegrenset antall LESer som sikkerhet for å unngå sammenbrudd i nettet hvis en LES faller ut.
Den nye ATM-avtalen bygger på Token-Ring alliansen mellom de to som ble inngått i mars i år.