Annonse


“TV et krigsprodukt”

Striden står om kryptering – det vil si muligheten av å kode data – slik at dette ikke kan leses av utenforstående. Og inntil problemet er løst er har en del produsenter forbud mot å eksportere bokser for mottak av Internett på TV fra USA.

Myndighetene vil gjerne ha muligheten for å få innsikt i hva narkosmuglere, svindlere og andre suspekte personer sender av meldinger til hverandre. Derfor har de forlangt at mulighetene for å kryptere data skal være begrenset. Det samme gjelder for utstyr som kan kryptere data. Lovverket stammer fra den kalde krigens dager, og gjelder eksport av strategiske varer.
WebTV heter et firma som har satser på å levere Internett via fjernsyn, og har laget et system for kryptering.

– Den eneste måten vi kunne garantere sikkerheten på var å legge oss på et nivå hvor det ikke er mulig for noen å knekke koden, sier Steve Perlman, som leder selskapet og også stiftet det. – Så vi la oss på samme standard som CIA.

Det betyr 128-bits kryptering, det er samme nivået som blir brukt av de amerikanske myndigheter når de overfører følsomme opplysninger, – eller når data sendes til en interkontinental rakett.

Annonse


Og sikkerheten er blitt et salgsargument, spesielt mot eldre kunder:
– De elsker det, for nå kan de bare glemme usikkerheten. Å oppgi nummeret på et kredittkort over WebTVs linjer er langt sikrere enn å gi nummeret over telefonen, sier Perlman.

Dataverdenen har lenge vært på kollisjonskurs mot de amerikanske myndighetenes lovverk, som i en del tilfelle stopper salg av datautstyr til land utenfor USA.
– Myndighetene kjemper en krig de må tape, sier Eric Schmidt, øverste tekniske leder i Sun. Det er så mange som bruker denne teknologien, den er nødvendig, derfor bør loven forkastes.(REUTERS)

Annonse