Annonse


Spillegalskap?

-Vi ønsker å gripe fatt i spillerne og «ta vare på dem» ved å tilby spill som er så spennende at de ikke kan holde opp å spille, sier administrerende direktør i FunCom Sigurd Rinde til Dagens Telecom. Det ligger nok alvor bak den litt spøkefulle tonen, FunCom vil fra nå av konsentrere halvparten av sin produksjon mot Internett.

-Internett er foreløpig et nytt medie hvor interaktiv underholdning er den drivende kraft for utviklingen, mener Rinde, som sidestiller interaktiv underholdning med spill. Han har stor tro på de nye spillene av denne typen som utvikles for Internett.
Spillene foregår 24 timer i døgnet, og flere tusen spillere kan delta samtidig. Internett-spillene vil utvikle seg kontinuerlig i forhold til deltakernes handlinger. Fordelen med spill på Internett er at produsenten kan gjøre endringer og forbedringer hele tiden. Produsenten kan også legge inn «kicks» i spillet hvis spenningen begynner å avta.

-Våre Internett-spill ligger langt foran det vi har sett fra andre produsenter, sier Rinde. Disse spillene er beregnet for det Rinde kaller profesjonelle spillere, men FunCom vil også produsere enklere spill som er uavhengige av Java. De enkle spillene blir tilgjengelige på folks TV-apparater og i følge Rinde, er Philips og Panasonic snart ute på markedet med en ny Web-TV.
FunComs tre nye Internett-spill vil foreligge i beta-versjon (test-versjon) i løpet av neste sommer. Sigurd Rinde antar at spillene vil være helt klare for kommersiell lansering mot slutten av neste år. (Les også «Satser 20 millioner» i Dagens Telecom)

Annonse