Annonse


Nasjonalbiblioteket

Alle som har Supernett-tilknytning vil få rask tilgang til informasjon Nasjonalbiblioteket. Dette er ikke minst viktig for forskningsmiljøene ved universitetene.

Det som finnes av digital informasjon ved biblioteket er nå tilgjengelig og kan overføres like raskt som om brukere er koblet i lokalnett. Supernettet gir dermed helt nye muligheter for digitale bibliotektjenester.

Det er satt igang flere prøveprosjekter for å teste det nye potensialet. IT-avdelingen ved biblioteket samarbeider nå blant annet med Lyd- og billedarkivet og medialaboratoriet for å bygge opp digitale samlinger.

Nettet skal blant annet brukes for å gi forskere og andre interesserte mulighet for å høre radiosendinger, se historiske reklamefilmer og fotografier.

Annonse