Annonse


FunCom satser 20 mill

-Spillmarkedet er i dag på 24 milliarder dollar og vi ønsker å ta en stor andel av det voksende markedet, sier administrerende direktør i FunCom Sigurd Rinde til Dagens Telecom. Hvor stor andel vil Rinde foreløpig ikke ut med, men målet er realistisk sier han. I følge Finansavisen blir FunComs årlige økonomiske innsats mot denne virksomheten på rundt 20 millioner kroner.
Tidligere har FunCom gått til distributøren for å finansiere utviklingen av nye spill, dette har gitt relativt lav risiko og liten fortjenestemargin. For å få bedre kontroll med utviklingen og større fortjeneste ønsker FunCom nå å produsere spillene ferdig før de går til distributør.
Som en del av satsingen vil FunCom ansette 15 nye personer på produksjon av Internett-spill, foreløpig arbeider 20 personer direkte med Internettorientert produksjon. FunCom vil hente folk både i Norge og fra utlandet, Rinde tror det kan bli aktuelt å ansette flere på lengre sikt.

-Internett gir nye muligheter for å utvide spill-markedet sier Rinde. I dag koster en CD-ROM med spill rundt 450 kroner, da forventer kjøperen en CD full med spill. Gjennom Internett blir det mulig å selge mindre spill enkeltvis for en billigere penge, og Rinde mener at dette vil gjøre spillene tilgjengelig for flere.
Inntektene fra Internett-spillene skal tas inn gjennom abonnement, betaling per spill og nye former for reklame. FunCom forhandler i disse dager om å gå inn i en Joint Venture med et av de store reklamebyråene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse