Annonse


Fikk ny forsvarskontrakt

Kontrakten har en verdi på om lag 15 millioner kroner. Hovedtyngden av leveransen finner sted allerede i år, opplyser selskapet i en børsmelding.

Større krav
Bakgrunnen for leveransen er innføringen av nye kommando- og kontrollsystemer i Hæren, som stiller stadig større krav til effektiv og sikker datakommunikasjon i felt.

Ny modell
Leveransen omfatter en ny modell av en sentraltype som Alcatel tidligere har levert et betydelig antall av til Forsvaret. I tillegg til telefonifunksjoner, tilbyr sentralene også avanserte løsninger for overføring av data.

Trinnvis utvidelse
– Vi har utviklet taktiske telefonsentraler som kan imøtekomme dette behovet gjennom en trinnvis utvidelse og oppgradering av TADKOM-systemet, sier markedssjef Olaf Valeur i Alcatel Telecom Norway.

Annonse