Annonse


Lønnsomt fjernarbeid

Et av prosjektene i Nasjonalt Informasjonsnettverk (NIN) er å få til flere fjernarbeidsplasser. Telenor og i Telia har begge satset på å legge forholdene til rette for fjernabeidsplasser.

Telia kan både skilte med flere typer ferdige pakker for fjernarbeidsplasser, med alt som trengs av programvare og nytt utstyr for å kunne arbeide fra heimen.

De legger også fram en økonomisk kalkyle som påviser at arbeidsgiver tjener nesten 50.000 svenske kroner pr. fjernarbeidsplass.

I kalkylen inngår at arbeidstakeren har arbeider 20 prosent mer effektivt fra hjemmekontor og har mindre sykefravær. At de kan ta med slike faktorer i beregningen hevder de er påvist i undersøkelser.

Annonse


Det tas også med merutgifter for arbeidsgiveren til telekommunikasjon og kontordrift.

De samfunnsmessige besparelsene på grunn av mindre behov for transport, er ikke tatt med i regnestykket. Heller ikke pluss og minus på grunn av økt isolasjon for de som jobber fra hjemmekontor.

Annonse


Annonse


Annonse