Annonse


AirPage starter i januar

AirPage er den første private teleoperatøren i Østerrike, grunnlagt høsten 1995 av Telenor (64%) og en gruppe sveitsiske investorer (36%). Selskapet har fått lisens til å drive et personsøkernett, og etter en utbygningsfase som har vart i hele høst, er man snart til å sette i gang.
Nå er ikke dette det første personsøkernettet i Østerrike. Post und Telekom Österreich har omlag 100 000 abonnenter i sitt nett, som har vært i virksomhet siden 1986. For å konkurrere, må derfor AirPage ha et bedre nett, og har allerede besluttet å satse på en lang rekke tilleggstjenester i tillegg til vanlig, alfanumerisk personsøkertjeneste. Dette omfatter en meldings- og stemmepostkasse (personsvar), e-post, fax, viderkobling av samtaler og alarrmtjenester. I tillegg kommer verdiøkende informasjonstjenester som værmelding, børskurser, trafikkinformasjon og valutakurser.

Ericsson
For å klare jobben, har man satset på et Ericssons siste generasjon nettutstyrt (System T), basert på POCSAG-standarden. Ericsson leverer såvel et nettverk basert på satellittdistribusjon som selve basestasjonene , Compact 9000. Disse basestasjonene kan kobles på nettet etterhvert som de blir ferdig montert, slik at AirPage regner med at hele landet skal være dekket innen utgangen av 1997. Først ut er Wien i januar. Den samlede investeringen er anslått til 100 millioner Schilling, og målet er å skaffe 100 000 abonnenter i løpet av de neste to-tre årene.