Annonse


Nye mobilaktører

NetSource er allerede ute på dette markedet med 25 prosent prisreduksjon på samtaler fra fastnett til GSM eller mobil, skriver ukeavisen Telecom Revy.
NETnet vil kun operere på bedriftsmarkedet, men mener å se et stort marked for sine tjenester på oppringning fra fasttelefon til mobiltelefon. Når NETnet kan gjøre dette er det fordi de installerer sin NetRouter ute hos kunden. Denne blir igjen koplet til kundens sentralbord. Når noen ringer et mobilnummer blir trafikken rutet til Sverige hvor den blir svitsjet og så rutet tilbake til Norge og ut i mobilnettet. Dette kan NETnet gjøre takket være sine trafikkavtaler med Telenor og NetCom.
– Vi vet at Telenor Mobil vil sette prisen betydelig ned fra 1. januar, men likevel skal vi love våre bedriftskunder å være like billig eller billigere, sier Børge Granli.
I dag koster det over tre kroner på de fleste tariffer til Telenor Mobil og NetCom å ringe fra en vanlig telefon til mobiltelefonen. Etter alt å dømme vil prisen synke til godt under to kroner fra årsskiftet. Og fortsatt er det mye å gå på. Mange bedriftskunder betaler rundt en krone for et minutt fra mobil til fast eller fra mobil til mobil. Den høye fast til mobil-taksten har vært mobiloperatørenes fremste melkeku. Telenor basis tar bare omlag 20 prosent av denne prisen.
NETnet åpner denne tjenesten i Sverige alt fra 5. november. I nabolandet kan de fritt også rute innenlands-trafikk. I Norge åpner tjenesten 15. januar.
– Mobilmarkedet i Norge er på rundt tre milliarder kroner pr. år og utenlandstelefoni på to milliarder. Det er klart vi ser mobil som et interessant satsingsområde, sier Børge Granli.
NetSource under ledelse av Otto Isaksen er alt ute med et tilbud til sine abonnenter, men ettersom dette baserer seg på call-back, må det installeres en nokså dyr enhet for å ta seg av denne trafikken.
Begge tilbudene er rettet mot bedriftsmarkedet. De som på denne måten kan kombinere billigere utenlandstelefoni og mobiltelefoni har mest å vinne, men det kan synes som bedrifter med stor trafikk fra fasttelefon til mobil også isolert har mye å vinne.

NETnets konsept
Net-ruteren som plasseres på leiebasis ute hos kunden koster i installasjon 4000 kroner. Forøvrig er det ingen ekstrakostnader for brukeren. Den kan rute utenlandstrafikk rett gjennom. Ruteren kan på et øyeblikk omkonfigureres. På internasjonal trafikk benytter NETnet seg av kjøp av overkapasitet til bestemte tider. Telenettet utnytter internasjonalt bare 40 prosent av kapasiteten. På nattestid bare 10-20 prosent. NETnet gjør avtaler med operatører verden over og via egne svitsjer både i Europa, USA og Asia kan de rute trafikken der det til enhver tid er billigst. Avstand har ikke noe å si i det store bildet lenger.
– Vi ser oss selv som en samarbeidspartner for brukeren som kjøper hans tellerskritt der det til enhver tid er billigst. Med de dynamiske prisendringer som nå skjer er det nesten umulig for små- og mellomstore bedrifter å gjøre dette selv, sier Børge Granli.
Han opplyser at den typiske NETnet-kunden ringer for omlag 70 000 kroner til utlandet i året.

Flying start i Norge
Siden de åpnet 10. august har NETnet solgt 2400 bylinjer til 255 kunder i Norge. Det er sannsynligvis den raskeste veksten noen teleoperatør utenom Telenor har hatt i Norge i de 10 ukene – kanskje med et forbehold for Telias salg.
– Vår ambisjon er å ha 10.000 kunder i Sverige, Norge og Tyskland innen utgangen av neste år, sier Børge Granli.
– Men hva når markedet blir liberalisert?
– Da kan vi også tilby innenlandstrafikk. Vårt konsept er slik at om da Global One går ut med en veldig lav pris i to måneder, kan vi rute direkte gjennom til dem. Greier vi ikke da å være billigere enn dem kan vi iallfall tilby det samme. Vårt konsept blir bare mer aktuelt med større konkurranse, sier Børge Granli.
NETnet har i Tyskland kjøpt 50 prosent av aksjene i selskapet Televersa Kommunikation GmbH. Det gir NETnet adgang til 120 selgere og 480 forhandlere i Tyskland. Med svitsjing i utlandet er de nå klar til også å selge innenlandstrafikk på det tyske markedet. Og selv om NETnet bare greier å ta en prosent av markedet er de oppe i milliardomsetning. Utenlandstelefoni fra Tyskland utgjør 12 milliarder DM i året.

Se også artikkelen:

  • Konkurransedyktig

    Annonse