Annonse


Kritisk til gigantfusjon

– Sammenslåingen av aksessleverandørene Telenor Online og SchibstedNett kan ses som ledd i Telenors tilsynelatende planer om, selv etter avmonopolisering, å beholde et rent monopol gjennom oppkjøp, heter det i uttalelsen fra Teleforum, bransjeorganisasjonen for innholdsleverandører av telefonfakturerte tjenester.

Eierspredning viktig
Foreningen viser til at Telenor, innenfor området telefonfakturerte tjenester, tidligere har ført en tildels aggressiv oppkjøpspolitikk som har medført at Telenor nå nærmest har full markedskontroll. Teleforum mener dette har ført til at det i dag ikke er reell konkurranse innenfor telefonfakturerte tjenester som følge av Telenors kontroll over tidligere selvstendige tjenesteleverandører. Nå frykter foreningen at det samme skal skje på innholdssiden på Internett, og argumenterer med at konkurranse og spredning av eierskap er viktig både for innholdsleverandører og forbrukere for å oppnå lavere priser og bedre produkter.

Standardiseringsgevinst?
Fusjonen er imidlertid ikke bare av det onde, tror Teleforum. Blant annet vil mulighetene for at norske innholdsleverandører lettere kan posisjonere seg i et skandinavisk marked bli vesentlig styrket, samtidig som det kanskje vil bli enklere å gjennomføre en nasjonal standardisering på teknologisiden, for eksempel med hensyn til innføring av betalingstjenester på nettet, heter det i uttalelsen fra Teleforum.