Annonse


Konkurransedyktige

Det viser seg nå at eksklusive rabatter og installasjonskostnader er NETnet og NetSource begge billigere enn Telia på et trafikkvolum på 500.000 kroner målt etter basisprisen til Telenor. I denne sammenlikningen er ringeprofilen som Telia hadde brukt og som vi brukte i forrige utgave lagt til grunn.

Bildet ser nå slik ut:

Telenor basis	kr. 500.000Telia		kr. 416.000NETnet		kr. 400.828NetSource	kr. 377.785

Følgende faktorer må tas med i sammenlikningen: Telia gir en offisiell volumrabatt på kr. 58.560 kroner på denne prisen. Hos NETnet kommer en installasjonskostnad på 4000 kroner. Hos NetSource en større kostnad fordi de på et slikt volum må installere en call-back-enhet som koster 1900 kroner pr. stk. Med et utlandsvolum på dette nivå, må brukeren regne med et stort antall slike enheter.
– Jeg opplever at vi er konkurransedyktig med både Net Source og Telia fordi også vi gir volumrabatt på slike trafikkvolum. Vår hovedmålgruppe er imidlertid noe mindre bedrifter der vi kommer enda gunstigere ut, sier administrerende direktør Børge Granli i NETnet. Han opplyser at deres pristariffer justeres så og si hver måned.

Epler og pærer
– Også vi i Telenor har selvsagt bonustilbud til storkunder. Derfor sammenlikner Telecom Revy i forrige utgave epler og pærer. Telia kommer med sine lave priser spesielt mot Sverige gunstig ut når denne trafikken vektlegges kraftig, sier Henrik Bentzen i Telenor Global.
Den ringeprofilen vi brukte i vår forrige sammenlikning er også noe foreldet. Den siste som foreligger fra OECD er 1995-profilen. Den ser slik ut: På topp: Sverige 23%, Danmark 12,5 prosent, Storbritannia 11,5%, Tyskland 6,3% og USA 5%. Nordmenn ringer med andre ord definitivt mest til Sverige, mens USA-trafikken også ser ut til å vokse i betydning. I den profilen vi gjenga i forrige utgave hadde Sverige en vekt på 25 prosent og Danmark 10 prosent.. Med en slik vektlegging blir lave priser til Sverige mer utslagsgivende enn de bør være etter OECDs siste tall.
Vi tar alle mulige forbehold om prisreduksjoner hos Telia, Telenor og Tele3 den siste uken.

Se også artikkelen:

  • Nye mobilaktører

    Annonse