Annonse


Konferanse i full fart

Initiativet til ATM-brukerforum kom på fjorårets Bredbåndseminar i Trondheim, og er etterhvert blitt til via et samarbeid mellom Nortib og DND – Den norske dataforening. Formålet med ATM-brukerforum er å fremme brukerinteressene innen ATM-relaterte fag- og tjenesteområder. Under ATM-brukerforumet vil deltakerne kunne oppdatere seg på teknologi og anvendelser, samtidig som brukererfaringer og teleoperatørenes betraktninger rundt anvendelsen av ATM vil bli belyst, opplyser Viggo Hegseth, leder av styret i ATM-brukerforum.
Telenor Bedrift står for de tekniske løsningene i den interaktive konferansen. Det er første gang i Norge det vil bli brukt 155 megabit/s ATM-teknologi i en slik sammenheng, skriver Telecom Revy.

Helge Skrivervik
Årets seminar i Trondheim heter “Bredbåndstjenester 96”. Temaene som tas opp er strategi, standardisering, nettverksadministrasjon, tilbud og løsninger fra leverandører og planer og erfaringer fra brukermiljøer. Seminaret åpnes med en betraktning omkring bredbåndstjenester fra Helge Skrivervik.
Som i fjor stiller den norgesvennlige svensken Mikael Engstrøm fra Cisco Systems. Han vil orientere om hva som skjer på Gigabit-fronten. Kollegaene og konkurrentene Telia og Telenor skal fortelle om sine tjenester opg satsninger innen bredbånd. Brukermiljøer fra Uninett, Nortel og Statoil vil beskrive sine løsninger, erfaringer og krav.