Annonse


BT vil ha 4200 NC-bokser

BT har til hensikt å installere et spesialutviklet system, kalt Service View hos sine 4200 største kunder, for at de alltid skal ha øyeblikelig tilgang til all informasjon om sitt kundeforhold hos telefonselskapet. For å gjøre dette, får kundene tilgang til en Java Station, koblet til BT via et spesielt oppsatt, sikkert intranett, som de riktignok må betale for å kunne bruke. Det er forøvrig ikke hvilke som helst kunder det er snakk om, sett fra BTs synspunkt: De står for 20 milliarder kroner av selskapets årsomsetning.
Og det er ikke først og fremst de lave kostnadene ved å bruke Java Station fremfor Windows PC som får BT til å satse på denne løsningen, til tross for at selskapet ikke bestrider Suns påstander om at den årlige kostnaden ved en Java Station er omlag 16.000 kroner, mot 38.000 kroner for en Windowsbasert PC.

Oppgraderinger
Viktigst er at man raskt og enkelt kan oppgradere programvaren som kjører Service View, uten å måtte dra ut til hver enkelt kunde. Dermed vil abonnentene få tilgang til en tjeneste i konstant utvikling. Eksempler på bruken er digitale kart over telefonlinjene en kunde disponerer, og muligheten til å bestille produkter og tjenester direkte fra BT.
BT fikk tidlig tilgang til såvel maskinvare som programmerere fra Sun i Europa for å kunne kjøre Service View på NC. Prosjektet omfattet blant annet konvertering av to års Windows-programmering til Java, noe som i følge BT tok 6 måneder. Når kjører altså applikasjonene under Netscape Navigator eller Internet Explorer.
På sikt ønsker BT å gjøre Java-baserte Service View til et tilbud som enhver stor BT-kunde kan benytte seg av.

Annonse