Annonse


3Com øker hastigheten

Siste produkter ut er EtherLink XL og Fast EtherLink XL, samt TokenLink Velocity. Og desuten et enda litt raskere PC-kort.
Rimeligere konsentratorer og raskere adapterkort er løsningen for 3Com også i tiden som kommer. – Men egentlig synes vi det ikke er riktig å kalle det nettverksadaptere, vi bruker begrepet NIC (Network Interface Card), sier Jim Jones, produktansvarlig for Ethernet-produktene i 3Com. Corporation til Telecom Revy.
– Vi gjør dette først og fremst fordi disse kortene er en del av nettverket – ikke av PCen. Det er ikke noe problem å få data ut fra PCen, problemet er å få dem raskest mulig gjennom nettverket uten at PCens prosessor blir overbelastet. Og dette er noe vi må ordne på nettverksnivå, sier Jones.

Dynamic Access
Dynamic Access er navnet på 3Coms nye teknologi. Den skal blåse opp hastigheten på nettverks-kortene, særlig i multimediasammenheng, samtidig som man også skal få bedre styring på nettverket.
Dynamic Access handler egentlig om fire produktmoduler: 3Coms proprietære løsning for nettverksprioritet, kalt Priority Access Control Enabled (PACE), Interactive Acces, sammen med LiveShare Plus fra PictureTel for å støtt LAN-basert data- og videokonferanser, og støtte for dRMON (Distributed Remote Monitoring).
Sett fra brukernes synspunkt er antakelig PACE og LiveShare det viktigste her: Plutselig blir det mulig å kjøre multimedia over Ethernet – så sant alle elementene støtter PACE og begge arbeidsstasjonene er satt opp med LiveShare. PACE ble lansert av 3Com for to år siden for å gi Ethernet en sjanse i multimediasammenheng, i konkurranse med først og fremst ATM. Nå begynner de første produktene å komme frem, men det er fremdeles for tidlig å si om det er liv laga for denne teknologien sammenlignet med ATM, eller med Ciscos TagSwitching, som også prøver å løse det samme problemet.
Sett fra nettverksadministratorens side er imidlertid Desktop dRMON minst like viktig: – Med de nye nettverkskortene i Etherlink-familien er det mulig å hente inn nettverksdata også fra de enkelte arbeidsstasjoner, noe som hittil har vært for kostbart og upraktisk, sier Jim Jones.

Token Ring-kort
I følge 3Com blir det nye Token Ring Velocity for ISA-buss det raskeste kortet i sin klasse. Dette skyldes først og fremst at selskapet nå har overført sin “Parallel Tasking”-teknologi til Token Ring-kortene. Dessuten kan 3Com nå skryte av at de har det rimeligste Token Ring-kortet på markedet, med en pris på 240 dollar (60-Pack).

To Ethernett-kort
De nye Ethernet-kortene gir 10 Mbps og 10/100Base-TX-kommunikasjon. Det rimeligste kortet, EtherLink XL PCI gir en av de absolutt rimeligste Ethernet-tilknytningene som er tilgjengelig, med en anbefalt listepris på 99 dollar.
Fast EtherLink XL PCI gir i tillegg automatisk valg av 10 eller 100Mbps Ethernet; det siste forutsetter Kategori 5 kabling. Også her hevder 3Com at man har høyere ytelse enn noen av konkurrentenes produkter, enten man kjører NetWare eller Windows.

Annonse


PC-kort med Ethernet og 33,6 Kbps
Det er ikke nok at et modem kan takle en teoretisk hastighet på 33,6 Kbit/s og dermed være kompatibel med den aller ferskeste ITU-standarden, V.34 1966. Minst like viktig er det, i følge 3Com, at modemet har en konstruksjon som faktisk kan behandle denne hastigheten. EtherLink III Lan+Modem PC Card er det korte og greie navnet på produktet som i følge 3Com gjør akkurat dette.
ITU godkjente den nye modemstandarden så sent som i oktober, så det nye produktet fra 3Com er blant de aller første som kan skryte av å være kompatibelt med V34 1996.

46% raskere?
I følge 3Com er også dette kortet betydelig raskere enn de fleste andre 10Mbps Ethernet-kort, opp til 46 prosent raskere enn konkurrentene er tallet selskapet opererer med. Det skal skyldes den patenterte teknologien kalt Parallel Tasking, som sørger for at jobbene overlapper hverandre på områder hvor andre Ethernet-kort behandler dem serielt – en og en om gangen. Kortet er allerede tilgjengelig, også i Norge, til en (amerikansk) pris som starter på 379 dollar.

Annonse