Annonse


Vil påvirke med ATM.2

Møtet er lagt opp som et seminar mellom Oslo og Tronheim basert på Telenors 155 Mbit ATM video overføring. Deltagerne kan selv velge om de vil være tilstede i Oslo eller Tronheim. Møtet går av stabelen torsdag 28.11-96.

Norsk ATM BrukerForum er opprettet av DND og NORTIB. Hensikten er å etablere et miljø som kan påvirke utviklingen av ATM tjenester, brukerutstyr og applikasjoner. Det er planlagt fire møter i 1997.

Annonse