Annonse


Telenor tidde om nettfeil

Først torsdag ettermiddag klokka 13:30 fikk NetCom beskjed fra Telenor om at feilen var lokalisert og rettet opp. Da hadde NetCom vært uten samband til alle 900-numre, i teorien 100.000 telefonnumre, i over to døgn. NetCom kan ha tapt betydelige samtaleinntekter på grunn av sambandsbruddet. Det finnes imidlertid ingen standardformular for eventuelle erstatningsmessige forhold i leieforholdet mellom Telenor og NetCom i slike tilfeller. NetCom har flere ganger etterlyst en slik ordning, men foreløpig avgjøres eventuelle erstatningskrav ved sambandsbrudd sak for sak. Ved enkelte tilfeller har NetCom fått erstatning, andre ganger ikke.

Elendig informasjon
At NetCom kan ha tapt betydelige samtaleinntekter på grunn av sambandsbruddet er imidlertid ikke det viktigste i denne saken, synes informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom, som er mer oppgitt over sviktende informasjonsrutiner hos statseide Telenor.
– Jeg er fortørnet over at Telenor ventet i nesten to dager før de overhodet informerte oss om at de hadde forårsaket et sambandsbrudd. Enda verre blir det når Telenor heller ikke sørger for å informere hverken sine eller våre kunder om det som har skjedd. Våre kundebehandlere er blitt nedringt av frustrerte kunder som ikke skjønner hvorfor de ikke kommer frem på nettet. Når vi svarer at det må være en feil hos Telenor, blir vi knapt trodd. Jeg synes det er dårlig av Telenor at de ikke har gått ut offentlig og sagt fra på en skikkelig måte, sier en frustrert Grythe til Dagens Telecom.

Prinsippdebatt
Han etterlyser en prinsipiell diskusjon og en grenseoppgang om teleoperatørenes informasjonsplikt overfor kundene i slike saker.
– Hadde det vært snakk om et kabelbrudd mellom to byer ville Telenor gått ut med melding på radio. Også om feilen hadde rammet et av Telenors egne selskaper er jeg sikker på at informasjonen hadde kommet raskere enn det som har skjedd i dette tilfellet. Hvor skal grensen gå før man finner det alvorlig nok til å si fra, spør Grythe, som understreker at han ikke gråter for sin syke mor, men i første rekke ønsker å reise en prinsipiell debatt om informasjonsplikten – en plikt som i like stor grad gjelder for NetCom selv som Telenor.

Software-feil
Det var kun NetComs GSM-kunder som ble rammet av den famøse nettfeilen, som omsider ble lokalisert som krøll i en software-patch i Telenors sentraler. Programvarefeilen førte ikke til problemer for de som har ringt 900-numre fra fasttelefon eller fra Telenors mobile systemer (GSM, NMT450 og NMT900).
Dagens Telecom har forgjeves forsøkt å få en kommentar fra informasjonssjef Lise Gullberg i Telenor Nett om saken.

Annonse