Annonse


Sysdeco tapte 88.4 mill

Sysdecos underskudd i tredje kvartal var på 63.2 millioner norske kroner. Dette er mer enn ventet. På forhånd var det spekulert i at tapet i tredje kvartal kunne bli på 40 – 50 millioner kroner.

I tillegg er det avsatt 25,2 millioner for tap ved framtidig omstrukturering av selskapet. Akkumulert underskudd hittil for 1996 er på 118,1 millioner.
Selskapets hevder likviditeten og ordretilgangen er god.

Markant nedgang
Sysdeco la fram kvartalstallene torsdag morgen.
Selskapet kunne notere en markert nedgang i driftsinntekter tredje kvartal i år, sammenlignet med de to første kvartalene. Gjennomsnitt for de to tidligere kvartalene var på 150 millioner. En nedgangen på 40 millioner kroner vil trolig gi en kursnedgang på aksjene.
Onsdag lå prisen på Sysdeco-aksjer på kr. 14.40. Toppnoteringen var på 225 kroner.

Eget medieselskap
Det nye medieselskapet har arbeidsnavn New Media. Selskapet vil bli etablert og registrert utenfor Norge. Sysdecos styre anslår at det nye selskapet har behov for 100 millioner kroner, og ber gamle eiere om å tegne nye aksjer.Orkla Finans blir utpekt som selskapets finansielle rådgiver.

Ny leder
Larry Michalchik, nåværende økonomidirektør i Sysdeco Group ASA, er utnevnt som ny konsernsjef i New Media av styret.
Konsernsjef Tor Alfheim går ikke av.
Styret foreslår at det nye styret skal bestå av representanter fra den internasjonale programvare – og mediaindustrien.

Annonse


Annonse


Annonse