Annonse


Hva skjer i GEAB?

Hva skjer egentlig i GEAB Norge om dagen? Ifølge tidligere administrerende direktør i GEAB, Erik S. Nielsen er avgangen helt naturlig som følge av en omstrukturering. Andre ansatte i GEAB som Dagens Telecom har vært i kontakt med, ville ikke kommentere saken utover at det dreier seg om en omorganisering av firmaet.

Mange går
– Alle er enige i det som nå skjer i GEAB og det er en naturlig avgang på grunn av strategiendringer og omstrukturering, sier Nielsen til Dagens Telecom. Nielsen har selv trådt av som administrerende direktør og arbeider nå på konsulentbasis ut året.
Etter det Dagens Telecom forstår er det tidligere storkundekonsulent Linda Refvik som tar over den øverste lederposten i GEAB. I tillegg til flere andre skal markedssjef Inga Mjellem Falsen, økonomidirektør Tove Presterud og salgssjef for butikkene Thomas Lagerstrøm ha sluttet eller være på vei ut av bedriften.

Ambisiøs start
– Vi startet i fjor høst med et vanvittig tempo og en ambisiøs ekspansjonsplan. Fra i våres har markedet vært ganske rolig og vi så behovet for en ny struktur og strategi, sier Nielsen til Dagens Telecom. Han har sloss for å få igjennom denne omstruktureringen og mener at den er forsvarlig og riktig.

Ny strategi
Den nye strategien går ut på å vedlikeholde og forbedre det de har i dag med blant annet å øke produktspekteret. Antallet forretninger skal foreløpig ikke økes fra dagens fem, men bedriftsavdelingen for små og mellomstore bedrifter utvikles til å bli totalleverandør av pakkeløsninger i stedet for enkeltprodukter.
– Før omstruktureringen hadde vi for stor administrasjon i forhold til antall oppgaver, sier Erik Nielsen. Han var selv med å starte GEAB Norge i fjor og ser seg selv som entreprenør, ikke vedlikeholder. Derfor har han tatt avgjørelsen om å slutte i GEAB.

GEAB er eid av Unisource Mobile Systems, og startet opp i fjor med planer om å etablere 25 til 30 nye forhandlere i en egen kjede. GEAB Norge var da pilotprosjekt for etableringer videre utover i Europa meldte Telecom Revy i november i fjor.

Annonse