Annonse


Gir opp interaktivt TV

Deutsche Telekom og myndighetene i den tyske delstaten Baden Würtenberg droppet forsøket etter å ha brukt nærmere 150 millioner kroner. Meningen var å forsyne 4 000 husstander i Stuttgart med mulighetene til å bestille video spesialsendt til den enkelte bruker- såkalt video on demand, banktjenester og handlemuligheter. Da stoppsignalet kom hadde ikke en eneste husstand blitt koblet til «Fordi teknologien ikke kunne levere som planlagt».

Problemet skal ha vært signalene tilbake fra «set-top»-boksene, som skal brukes sammen med fjernsynsapparatene.

I England har Nynex Cablecomms Plc gitt opp forsøket med interaktivt fjernsyn. Årsaken ble oppgitt til å være manglende interesse i markedet.