Annonse


Vil ha 40 prosent

NetCom forventer en høyere tilvekst av abonnenter i siste kvartal i år enn de har hatt så langt i året. Som Dagens Telecom skriver i en annen sak i dag, var netto-tilveksten av kunder i tredje kvartal på 8.342. Totalt hittil i år er netto-tilveksten på 10.238 abonnenter. Ut fra disse tallene kan det se ut som ting er i ferd med å rette seg litt for selskapet, slik at målsettingen om å få en høyere netto-tilgang i siste kvartal enn hittil i år kan være realistisk.
Ledelsen i NetCom melder at provisjonssatsene vil bli nedjustert i nær framtid, et signal som er helt i tråd med uttalelser fra konkurrenten Telenor Mobil. Veksten i kundetilstrømningen for NetCom er kommet betydelig senere enn selskapet opprinnelig forventet. Likevel tror ledelsen på at lønnsomhet skal oppnås i 1997, et år der prisene på tellerskritt vil synke og de høye marginene på ringing fra fastnett til mobil vil bli kraftig redusert.

Annonse