Annonse


Størst på Frame Relay?

Det er markedsanalysefirmaet Vertical Systems Group som foreslår dette i sin augustrapport «The ATM and Frame Relay Industry Update». Med sin markedsandel på drøyt 12 prosent, ventes Motorola ISG å bli årets verdensomspennende markedsleder for sitt Frame Relay aksessutstyr. Aksessutstyret det er snakk om er Frame Relay utstyr, rutere, FEP-moduler og PC-moduler.

Motorola ISGs markedsandel innen Frame Relay på 11.8 prosent tilsvarer 262 millioner kroner av det totale verdensmarkedet på 2,2 milliarder kroner.

Annonse