Annonse


Løser 75 årig mysterium

Mysteriet med det manglende fargespekteret har vært forskningsobjekt siden på 1920-tallet. De to IBM-forskerne fant løsningen ved å sammenligne lysbryting fra rommet med dagens laserteknologi.

I 1930-årene verserte en hypotese om at årsaken til at stjernene ikke reflekterte lys klart i alle spekterets farger hadde sin årsak i måten stjernene var kjemisk sammensatt. De kalte fenomenet DIBs (diffuse interstellar band).

Forskere har siden den gang prøvd å sammenligne DIBs med 200 farger, noen klare andre mer bredspektrede. Forskerne tok for seg gasser som eksos og andre mer eksotiske gasser de trodde fantes i det ytre verdensrommet.

De undersøkte hvordan lys ble absorbert i denne typen gasser og forskjellige karakteristika for stoffenes kjemiske sammensetning. Til nå har de sjelden funnet de samme mønstre som DIBs representerer.

Annonse


De to forskerne fra IBM har framsatt hypotesen om at DIBs har sin bakgrunn i et optisk lysbrytningsfenomen som også gjør at himmelen ser blå ut. Dette har sin bakgrunn i en ikke-lineær interaksjon som også gjør laserteknologien mulig.

Forskningsresultatene vil bli publisert i desemberutgaven av amerikanske Astrophysical Journal.