Annonse


Konkurranse i England

46 selskaper har søkt om å få konkurrere med British Telecommunications og Cable & Wireless om utenlandstrafikken. Nå har åpenbart regjeringen bestemt seg for å dele ut slike lisenser til alle som ønsker det – og lisensene vil gjelde allerede 1. januar neste år.
Dette betyr en helt ny konkurransesituasjon i England, hvor bare BT og Cable & Wireless-eide Mercury hittil har hatt anledning til å bygge opp egen infrastruktur. Alle andre har vært nødt til å leie kapasitet fra disse to selskapene; nå blir det fritt frem.
Resultatet av meldingen lot ikke vente på seg: Aksjene på såvel Cable & Wireless og BT gikk ned på Londonbørsen, selv om man kanskje skulle ha ventet at frykten for konkurrentenes inntog skulle gi større fall enn de som faktisk kom. Analytikere sa imidlertid at markedet allerede hadde tatt høyde for den kommende konkurransen siden juli, da det ble klart at mange operatører kom til å søke om lisenser – og at mange lisenser ville bli innvilget.

Investeringer
Det er ingen tvil om at konkurransen vil føre til store investeringer i internasjonal infrastruktur – selv om de fiberoptiske kablene til USA allerede er på plass og bare venter på lys i hver ende. Også forbindelsen til kontinentale Europa burde komme raskt og rimelig på plass, siden Eurotunnel er et av selskapene som søker om lisens.
Blant de andre søkerne finner vi Global One og AT&T. Dette siste selskapet har som kjent protestert på fusjonen mellom MCI og BT, blant annet med utgangspunkt i at det ikke er fritt frem for amerikanerne i det britiske telemarkedet. Når det britiske handelsdepartementet utsteder sine 46 lisenser før jul, kan AT&T ikke lenger bruke dette argumentet.