Annonse


Bedre omsetning per kunde

NetCom fikk 30.089 nye mobilabonnenter i tredje kvartal. Samtidig mistet mobiloperatøren 21.747 kunder, slik at netto tilvekst bare er på 8.342 abonnenter. Totalt kunne selskapet på en pressekonferanse onsdag klokken 11.30 presentere en netto-tilgang på 8.342 abonnenter i 3. kvartal. Hittil i år er likevel netto kundetilvekst på kun 10.238 abonnenter.

Som forventet
– Brutto antall nye kunder i 3. kvartal er i henhold til forventningene, men både høyere avgang og lavere tilgang enn planlagt i tidligere perioder har resultert i at kundebasen er lavere enn forventet, skriver NetCom i en pressemelding.
NetComs administrerende direktør Gert W. Munthe hadde på pressekonferansen onsdag ingen problemer med å så positive sider ved tallene:
– Det er særlig hyggelig å registrere at omsetningen har fortsatt å stige på tross av at netto kundetilgang har vært noe mindre enn ventet. I tillegg er det interessant at omsetningsveksten har kommet i en periode med sterkt prispress.

Økt omsetning
NetCom ASA hadde i årets ni første måneder en omsetning på 779 millioner kroner, som er en økning på 77 prosent fra samme periode i fjor. Konsernresultatet viser et minus etter ni måneder på 279 millioner, mot 628 millioner på samme tidspunkt i fjor.
NetCom legger naturlig nok mest vekt på omsetningsveksten, og mener den viser at NetComs strategi med å tiltrekke seg mobilkunder som bruker flere tellerskritt har lyktes. Gjennomsnittlig omsetning per kunde var i 3. kvartal på 325 kroner per måned, mot 280 kroner per måned i siste kvartal i fjor.
52 nye basestasjoner
I tredje kvartal ha NetCom fortsatt utbyggingen av nettet sitt. 52 nye basestasjoner er satt opp, noe som gir totalt 1086 basestasjoner ved utgangen av september. Dette inkluderer mobile stasjoner og repeatere som forsterker basestasjonenes rekkevidde. – Dekningen er meget god, men vi skal utvide både kvaliteten og dekningsområdet, sa Gert Munthe.

Annonse


Annonse


Annonse