Annonse


Annonse-skred på nett

Annonsemarkedet på Internett skal i dag stå for 3.4 prosent av det som brukes på reklame på verdensbasis. Frost & Sullivan hevder, ifølge Computer Sweden, at andelen vil øke til 22 prosent i år 2002, og dette er da beregnet til å bli på nesten 35 milliarder kroner.
Samtidig blir annonsene forskjellige fra vanlige annonser. I høyere grad enn i dag vil annonsen bestå av knapper, som vil føre direkte til firmaenes egne sider og tilbud.
Fordelen ved nettannonsering ansees å være at tilbudene kan rettes mot den enkelte bruker, og at det vil være lettere for kunden å reagere direkte på tilbudene. Men det sies også at handel på Internett må bli enkelere for at systemet skal slå igjennom.

Annonse