Annonse


Allianse – igjen!

De tre selskapene har to målgrupper for prosjektet sitt. Den ene er å tilby løsninger til bedrifter som ønsker å bygge og styre sine egne intranett-systemer. Den andre mågruppen er dem som ønsker en partner som kan bygge og adminstrere intranett-løsningen på global basis. Her vil tilbudet innebære en fullstendig, internasjonal Intranett-løsning som skal være på banen tidlig neste år.
Når de tre selskapene satser på dette, er årsaken selvfølgelig den forventede eksplosjon i Intranett-bruk verden rundt. Mer enn halvparten av internett-markedet på 28 milliarder dollar i 1999, ventes å komme fra Intranett-delen.

Seier for Microsoft
For Microsoft er avtalen en seier også fordi BT tidligere har satset på å etablere et tilbud til sine kunder basert på Lotus Notes Public Networks, en løsning som Lotus lanserte på Telecom i Geneve i fjor høst og som har hatt nøyaktig den samme målgruppen som den nye Intranett-alliansen. Også Lotus har etterhvert snudd, slik at Notes Public Networks nå er basert på Internett-teknologi – men uten at det har hatt noen betydning for BT i denne sammenhengen: Nå er det Microsoft Exchange og Microsofts Intranett-løsninger som skal utplasseres på nettet. Som transportvei vil man bruke Concert InternetPlus, et globalt Internet-backbone som tidligere denne uken kom på luften mellom USA og Europa.