Annonse


Nytt elektronisk forlag

Peter Pay opplyser at Schibsted og Telenor vil danne et 50-50 eid selskap på basis av det som i dag er Telenor Index.
– Vi vil imidlertid satse offensivt på å videreutvikle de redaksjonelle produktene som ligger i Origo i dag. Disse vil ikke bli omfattet av det nye felles-selskapet med Schibsted. Det er meget mulig vi her finner oss andre samarbeidspartnere, opplyser Peter Pay som sier at denne satsingen ventelig vil være avklart før nyttår. Hvem han forhandler med vil ikke Pay si noe som helst om.
Det er ingen hemmelighet at Telenor lenge har syslet med planer om et elektronisk forlagshus. Det synes nå klart at denne satsingen vil komme med utgangspunkt i Origos redaksjonelle produkter. Det er også helt åpenbart med den tidsramme Peter Pay nevner, at Telenor alt er i forhandlinger med store medieselskaper om dette.

Hjemmet Mortensen?
På det norske markedet er etter det vi har grunn til å tro Hjemmet Mortensen den mest aktuelle samarbeidspartneren. Også Aller-Gruppen kan være aktuell uten at vi holder det for like sannsynlig som Hjemmet Mortensen. Det kan utmerket godt hende at Telenor også søker internasjonale samarbeidspartnere som for eksempel Bertelsmann eller TimeWarner. Etter det Dagens Telecom har grunn til å tro er det ikke Telenors ambisjon å sitte med aksjemajoriteten i det nye forlagshuset på sikt. På den måten vil de unngå kritikk for å gå sine egne kunder i næringen. Ett er iallfall klart: Samarbeidet med Schibsted om distribusjonsselskapet Scandinavia Online a.s. er bare det ene leddet i Telenors storstilte satsing.
De vil dominere alt som heter aksessmarked via Telenor Internett eller hva nå aksesselskapet under Bent Brugaards ledelse vil hete. De vil sammen med Schibsted søke å erobre hele det skandinaviske markedet for distribusjon av innholdsprodukter og de vil i kompaniskap med tunge mediehus selv satse stort på innholdssiden.
I den framtidige innholdsatsingen skal vi heller ikke glemme Kanal 1 og Digi der som kjent Telenor Venture pr. i dag er største aksjonær selv om de nok ikke er en tung nok mediepartner for Telenor alene.

Origo delt i to
Peter Pay opplyser at det ikke er endelig avklart hvordan og hva i Origos satsing som vil bli overført det nye samarbeids-selskapet med Schibsted, og hva som vil bli forbeholdt innholdssatsingen. Index-avdelingen i Origo inneholder i dag en rekke katalogtjenester og indekser, oppslagsverk, kart, nettguide m.m. Av de redaksjonelle produktene som nå sannsynligvis havner i et nytt elektronisk forlagshus finner vi almene nyheter, Spinn med eget nettmagasin, spill, film, kultur m.m.
For en som ikke måtte være klar over det er Telenor Plus en overbygning for en rekke selskaper innen Telenor som satser på verdiøkende tjenester. Både Telenor Online og Telenor Media er en del av Telenor Plus a.s. Peter Pay sitter dermed med det sentrale ansvaret på hele dette området i Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse