Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Aksje-feber

Den tyske stats «televerk» – Deutsche Telekom skal utvide aksjekapitalen etter at eneieren den tyske stat sa nei til å tilføre nye midler. Resultatet ble aksjefeber blant de nye investorene.

Mandag utvidet Deutsche Telekom tilbudet med nye 100 millioner aksjer.
Enkelte antar likevel at det vil ble tegnet aksjer for seks ganger mer enn det som er tilgjengelig.

Mange av investorene har ikke kjøpt aksjer tidligere, men er feid med i opphisselsen etter at det ble kjent at det tyske televerket skulle privatiseres.

Aksjene skal også på markedet i New York og Tokyo. Staten har gitt televerket tillatelse til heve egenkapitalen med fem millarder mark før år 2 000. Men helt privat blir selskapet likevel ikke. Etter aksjeutvidelsen vil stadig den tyske stat eie 77% av aksjene.