Annonse


Workshop med NC-vyer

Rapporten summerer resultatene av en workshop organisert av Open Microprocessor systems Initiative (OMI). OMI er en del av EU’s ESPRIT-program.
Ledende system- og programvare-leverandører deltok i workshopen, der NC’en ble betegnet som «the fourth wave of computing».

Deltakere som Advanced RISK Machines (ARM), Etnoteam, Acorn On Line Media, The Open Group, Silicon Graphics og SUN, mener NC’en er like revolusjonær for informasjonsteknologien som mainframe, mini- og personlig computer (PC).
Med integrasjonen av TV og data venter deltakerne også å se en rask utvikling av markedet for NC i de tusen hjem.

Annonse