Annonse


Standard for mobilvideo

Det er Electronic Engineering Times som forteller at den mobilte videotelefon snart vil bevege seg fra Dick Tracy-tegneserier og ut på gaten. For ITU har startet arbeidet med en standard for mobilbaserte videokonferanser – med utgangspunkt i dagens H 324.
Man regner ikke med å ha et avstemnings-klart dokument klart før i mars neste år. Men subkomiteen som utvikler standarden kommer antakelig til å vedta standarder for overførings-teknikk på et møte i Atlanta i dag, mandag. I praksis innebærer dette at man får prosdyrer for feilretting og retransmisjon i tillegg til dagens H.324.
Den kommende standarden har fått navnet H.324/M, hvor M ikke overraskende står for mobile – og i prinsippet er det en videreføring av dagens videokonferansestandard, slik at fast og mobil videotelefoni skal kunne fungere sammen. EET går ut fra at de første modellene vil minne om Nokia 9000, hvor det skulle være mulig å bruke LCD-skjermen til å vise ansikter like godt som regneark og e-post-meldinger. Nokia kunne allerede på Telecom i Geneve i fjor demonstrere videokonferanser over GSM, men dengang skjedde det ved at man spleiset flere GSM-kanaler sammen, slik man også kan gjøre med ISDN-kanaler.

Båndbredde-gjerrig
Den nye standarden bør nemlig kunne klare seg med samme, små krav til båndbredde som en vanlig mobilsamtale, noe som i neste omgang stiller store krav prosessorkraft når det gjelder komprimering og dekomprimering av bildet – og til feilretting når noe går galt på en ofte ustabil mobillinje.
GSM-teknologien skulle i utgangspunktet klare seg godt i denne sammenheng, siden H.324 er ment for trange båndt, fra 28,8 kbit/s på vanlige telefonlinjer til 128 kbit/s i ISDN-sammenheng. GSM har kapasitet på inntil 32 kbit/s og bør altså kunne fungere under H.324 – så sant forbindelsen er perfekt. Mange andre mobilnett, først og fremst de analoge, er imidlertid kun tilpasset 9600 bits pr sekund – og da blir situasjonen helt annerledes. Riktignok kan man tillate såvel såkalt slow-scan i mobiltelefoner, slik at bildet man ser nesten er et stillbilde når linjen er på det mest ustabile og kanskje må sendes flere ganger. Men man kan ikke akseptere retransmisjon av stemmen, siden erfaringen viser at da vil mottakeren lett miste sammenhengen. Derfor ser man for seg at det er nødvendig å tenke i nye baner, særlig når det gjelder multiplex-biten i mobil videotelefoni. Utgangspunktet er H.223 (som tar seg av multiplex i H.324) og man snakker allerede om en alternativ versjon kalt H.223/Annex A. Men det virker som om man fremdeles har et stykke vei å gå før man får laget denne standarden på en måte som mobiloperatørene kan godkjenne.