Annonse


Sparer en milliard

-Dette er i første rekke et strategisk organisasjonsutviklingsprosjekt, og ikke primært et spørsmål om valg av datasystemer sier Morten Loktu, leder for BRA-prosjektet.

Statoils konsernledelse ønsker her å satse på felles administrative prosesser med felles IT-plattform.

Gjennomføringen av BRA-prosjektet vil totalt koste mellom 700 og 800 millioner kroner. Statoil regner med en årlig gevinst på 1,3 milliarder ved å effektivisere og samordne arbeidsprosesser på tvers av organisasjonen. En slik samordning krever enkel og effektiv utveksling av informasjon gjennom en felles IT-plattform.

Avtalen innebærer at pakkeløsningen SAP R/3 skal innføres trinnvis i hele konsernet over en tidsperiode på fem år. I pakkeløsningen inngår programvare, industriløsninger, gjensidig kompetanseoverføring og nødvendig konsulentbistand.

Annonse