Annonse


Spansk tele-trøbbel

Telefonica prøver Utviklingsdepartementet i Spania til å liberalisere telekommunikasjonene allerede i 1998. EU nekter å godkjenne Telefonicas allianse med Unisource hvis ikke det spanske markedet pnes innen den tid.
Samtidig har Telefonicas president, Juan Villalonga, kommet med advarsler om at inntektene fra det kommende salget av 21 prosent i den spanske teleoperatøren vil bli 15 til 20 prosent lavere hvis Unisource ikke godkjenner Unisource-alliansen.

UtålmodigeUnisource består av nederlandske KNP, svenske Telia og sveitsiske Telecom PTT. Telefonica har 25 prosent av allinasen. Så raskt alliansen er godkjent, ønsker Unisource å undertegne en joint venture med AT&T for å kunne tilby sine tjenester på en global basis, mens Unisource på sin side tar seg av AT&Ts kunder i Europa.
Unisource-president Lars Berg sier at alliansens fremtid avhenger av den spanske regjeringens godvilje og av EUs tålmodighet.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig den spanske regjeringens samarbeide er i dette tilfelle, sa han. – Hvis det spanske telemarkedet ikke blir liberalisert, vil heller ikke Unisource få godkjennelse.
Forsinkelsene når det gjelder Telefonicas integrasjon inn i Unisource skaper problemer både for alliansen og for kundene. Nå regner man med at Brussels vil bestemme seg før World Trade Organisation møtes i Singapore i desember. I mellomtiden bør altså bestemmelsen være fattet om når Spania liberaliserer.
For¿vrig sa utviklingsminister Rafael Arias-Salgado for en uke siden at han regnet med at den spanske telesektoren ville bli liberalisert i en 1999. På direkte spørsmål fra tilstedeværende journalister sa han imidlertid at 1998 også var OK.

Annonse