Annonse


Norge får skryt

Goldfarb har siden 1969 arbeidet for IBM, og er hjernen bak SGML, som gjør det mulig å strukturere, vedlikeholde og oppdatere store mengder informasjon. Det er også den teknologien som gjør Internett mulig. SGML gir brukeren selv anledning til å definere hvordan informasjonen skal struktureres.

Både med kunnskap og teknonlogi har SGML-miljøet i Norge spilt en viktig rolle i arbeidet med å utvikle denne programvaren, sa Goldfarb på Falch Forum ‘96 i går.

Nødvendig teknologi for mange bransjer
Forfatteren av boken «SGML The Billion Dollar Secret» og styreleder for SGML brukergruppen i New York, Chet Ensign, har vurdert de ny mulighetene denne nye teknologien gir.
-Det er særlig innen flyindustrien, bilindustrien, databransjen og innen publisering og telekommunikasjon at SGML er utbredt og viktig. Ny teknologi og nye krav til næringslivet tvinger fram bruken av standardiseringsteknologien SGML innen enkelte bransjer, sa han. -Kundene forventer mer, myndigheten stiller strengere krav til informasjonsflyt og kvalitetssikring, og informasjonsoverlevering er for mange blitt flaskehalsen i prosessen, mente Ensing.

Annonse