Annonse


Momsfrie nettaviser

De nye nettavisene som allerede er i drift og de som er på trappene kan puste lettet ut. Det vil ikke bli lagt merverdiavgift på disse publikasjonene. Dette kommer klart frem i en samtale Dagens Telecom hadde med Finansdepartementet fredag ettermiddag.

Ikke avgift
– Finansdepartementet ser ikke annerledes på denne saken enn det Oslo Fylkesskattekontor gjorde i 1991, da saken om DNX Nyhetsbyrå var oppe til vurdering. At nyhetene presenteres på en skjerm og ikke på papir forandrer ikke det faktum at det fremdeles dreier seg om nyhetsformidling, sier underdirektør i avgifts- og tollavdelingen i Finansdepartementet Marianne Scheel til Dagens Telecom.

Det er tydelig at Finansdepartementet og Skattedirektoratet ikke er helt samkjørt i denne saken. Mens departementet ikke ser at noe er endret siden spørsmålet første gang dukket opp for fem år siden, mener Skattedirektoratet at situasjonen er helt ny.

Forvirring
Den forvirringen som har hersket om hvorvidt elektroniske aviser skal avgiftsbelegges eller ikke synes å ha sitt utspring i uttalelser fra Skattedirektoratet. Uttalelsene er blitt tolket som om direktoratet betrakter nettaviser som programvare, men kontorsjef Pål Valheim mener han er feilsitert på dette punktet.

Annonse


– Den uttalelsen får stå på journalistens regning. Skattedirektoratet har ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Hos oss er ikke dette noen sak ennå. Men jeg mener det ikke er noen selvfølge at en elektronisk avis skal kunne komme under samme regler som trykte aviser når det gjelder fritaksordningen. Vi snakker her om en helt ny problemstilling som direktoratet ennå ikke har hatt oppe til behandling, sier Valheim.

Uavklart?
På spørsmål om det er noe underlig at Skattedirektoratet ser på saken som helt ny og uavklart når Oslo Fylkesskattekontor fant saken avklart for fem år siden svarer Valheim:
– Det var deres påstand i 1991. Vi vil se på saken med våre øyne i dag.
– Når vil det skje?
– Så snart som mulig. Vi vil først innhente opplysninger fra de lokale skattekontorene for å danne oss et bilde av situasjonen.
Selv om det råder uenighet mellom etatene er det til syvende og sist Finansdepartementet som bestemmer, og der i «huset» har de altså et helt klart syn på saken. .
– Dette må vi ta opp med Skattedirektoratet slik at det ikke skal oppstå unødig forvirring, sier underdirektør Scheel.