Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Microsoft vs Netscape

Netscape anklager Microsoft for ikke å følge spillereglene når de «markedsfører» sin HTML-utvidelse for mulige selgere, før den er godkjent av World Wide Web Consortium.

Både Microsoft og Netscape har lagt frem flere nye utvidelser av HTML for World Wide Web Consortium (WWWC). Microsoft har samtidig «markedsført» sine nye modellspesifikasjoner for HTML til 75 ikke navngitte programvareselgere.

Netscape mener at Microsofts publisering av produktet, før WWWCs avgjørelse er tatt, strider mot organisasjonens regler. WWWCs kommentar er at det foreløpig ikke eksisterer noen konkrete regler for slike saker.Det sies at WWWCs eventuelle ratifisering av Microsofts konsept vil sette Netscapes egen utvikling tilbake, og gi Microsoft et stort forsprang.