Annonse


Lucent på jakt

Tradisjonelt har Lucent har solgt totalløsninger til operatører innen telekommunikasjon. Nå vil de å nærme seg markeder de tidligere har unngått. Lucent ønsker å fokusere på bedrifter som vil utvikle egne systemer ved hjelp av teknologi for talestyrt telefoni.

Salg av RISC-basert teknologi til andre markeder kan resultere i en rekke nye applikasjoner innen talestyrt telefoni, mener Lucent. Som eksempel trekker de frem talestyrt voicemail og oppstart av programmer eller tilknytning til nettverk ved hjelp av talte kommandoer.

Annonse