Annonse


Lucent på jakt

Tradisjonelt har Lucent har solgt totalløsninger til operatører innen telekommunikasjon. Nå vil de å nærme seg markeder de tidligere har unngått. Lucent ønsker å fokusere på bedrifter som vil utvikle egne systemer ved hjelp av teknologi for talestyrt telefoni.

Salg av RISC-basert teknologi til andre markeder kan resultere i en rekke nye applikasjoner innen talestyrt telefoni, mener Lucent. Som eksempel trekker de frem talestyrt voicemail og oppstart av programmer eller tilknytning til nettverk ved hjelp av talte kommandoer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse