Annonse


IT for 635 millioner

– Hovedflyplassen på Gardermoen blir en av de sikreste i Europa forteller utbyggingsdirektør Thor Martin Skar, i Oslo Lufthavn AS (OSL) til Telecom Revy. OSL valgte det engelske selskapet Remsdaq Ltd som leverandør av elektroniske sikkerhetssystemer til den nye hovedflyplassen Kontrakten har en verdi på 40 millioner kroner. Leveransene starter umiddelbart og omfatter systemer for automatisk adgangskontroll, innbruddsalarmer og intern TV-overvåking. Sikkerhetssystemet skal gjelde for både flyplassområdet og jernbanestasjonen.
ABB Installasjon er valgt som underleverandør for anskaffelse og montasje av flyplassens interne TV-overvåkingssystem.

Ny GSM-avtale
Det skal også inngås avtale for utbygging av GSM-dekning i jernbanetunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Etter det Telecom Revy erfarer blir det antakelig Telenor og Netcom som får denne kontrakten.

Alcatel størst
Alcatels kontrakt med NSB Gardermobanen AS er den største enkeltstående kontrakt som er inngått for utbyggingen av tele- og datakommunikasjon til Gardermoen. Kontrakten hadde i utgangspunktet en verdi på 135 millioner kroner, men har etter det Telecom Revy erfarer økt til 150 millioner.
Totalleveransen av IT-systemer til NSB Gardermobanen gikk til ICL Data AS. Kontraktens verdi er på 82,45 millioner kroner. I tillegg kommer en avtale verdt 16 millioner kroner om kjøp av drifts- og vedlikeholdstjenester i 2,5 år fra 4. oktober. Det er også avtalt opsjon på tilstandsovervåking og vedlikeholdsstyring for 6 millioner kroner. Norske underleverandører for ICL Data er blant annet Skrivervik Data, WM Data og SMART Norge.
IBM står for den største samlede kontrakten på Oslo Lufthavn AS. IBM skal levere informasjonssystemer og monitorer for informasjon til publikum og ansatte for 81 millioner kroner. IT-løsningen er en videreføring av informasjonssystemet IBM leverte til Kastrup i Danmark. Som underleverandører har IBM blant annet valgt Telenor og Cap Computas.
Siemens har kontrakter på både IT-infrastruktur og nettverk med nettverksadministrasjon. Til sammen har disse to kontraktene en verdi på 75 millioner kroner. 3Com er underleverandør for datanettverket. I tillegg har Siemens fått kontrakt på leveranser av signaleringssystem til NSB Gardermobanen for 100 millioner kroner.
Signaleringssystemer er et område på grensen av IT. Vi valgte å ta det med i denne oversikten fordi det er en viktig del av kommunikasjonen for Gardermobanen. Siemens har dermed fått kontrakter for til sammen 175 millioner kroner i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen.


DETTE ER KONTRAKTENE:
NSB Gardermobanen A/S
Totalentreprise for telematikk (Alcatel): 150 millioner kroner
Totalleveranse av IT-systemer: (ICL Data AS): 104,45 millioner kroner
Signaleringsanlegg: (Siemens AS) 100 millioner kroner

Oslo Lufthavn AS
Sentralt driftssystem for overvåking av tekniske anlegg: (ABB Kraft AS) 24 millioner kroner
Informasjonssystemer og monitorer: (IBM AS) 81 millioner kroner
Prosjektering av IT-systemer: (IGP AS) 30 millioner kroner
Elektroniske sikkerhetssystemer: (Remsdaq Ltd) 40 millioner kroner
IT-infrastruktur: (Siemens AS) 42 millioner kroner
Nettverk og nettverksadministrasjon: (Siemens AS) 33 millioner kroner
Strukturert kabling: (Telenor Bedrift) 31 millioner kroner
Totalt 635,45 millioner kroner

Annonse


Annonse


Annonse