Annonse


SN og Online går sammen

Schibsted Nett AS og Telenor Online AS vil gå sammen om å etablere en inngangsport til internett for norske og skandinaviske internett brukere. Det nyeselskapet vil få navnet Scandinavia Online AS.

Selskapet vil fra starten satse internasjonalt og ser på Skandinavia som sitt hjemmemarked. Målet med det nye selskapet er å ta opp konkurransen med de store globale aktørene som vil inn i det skandinaviske markedet. Dette fremgår av en intensjonsavtale som er inngått mellom de to internett-aktørene.

I Norge skal det nye selskapet være operativt fra 1/1-97 og basere seg på kompetanse og aktiviteter som er bygget opp innenfor Schibsted Nett, Telenor Online og Telenor Media. Det er en klar intensjon å bygge opp tilsvarende virksomheter også i Sverige, de øvrige skandinaviske land og utvalgte markeder internasjonalt.

Telenor vil levere den tekniske oppkoblingen til internett og Telenor vil overta aksesskundene til Schibsted Nett. Telenor vil i 1997 investere over NOK 100 mill.i forbedret aksess og utvidelse av kapasiteten for internett i det vanlige telenettet. De økte investeringene skal gi brukerne bedre tjenester og raskere tilgang til ønsket informasjon.
I Norge er den felles internettsatsingen basert på likeverdige partnere gjennom etablering av et felles, 50/50 kontrollert, selskap. Gjennom en bruk av forskjellige aksjeklasser vil Schibsted ha 65 % av kapitalen i selskapet og Telenor 35 %.

Erik Hagen er innstilt til stillingen som selskapets daglige leder.

Annonse