Annonse


Over til Triple-Mode

De nye telefonene vil dermed kunne brukes i alle land hvor mobilnettene er basert på GSM, skriver Telecom Revy.
Tidligere har Ericsson Mobile Communications AB fortalt at selskapet ønsker å utvikle en verdenstelefon etter samme prinsipper som det GSM MoU, som består av mobiloperatører og GSM-industrien, nå jobber etter. Men Ericsson ser først og fremst verdenstelefonen som et prestisjeprodukt som det vil være nødvendig for en GSM-produsent å ha. Men telefonen vil ha et meget begrenset marked, mener Ericsson. Først og fremst blant folk som betrakter en oversjøisk flyreise som en dagligdags affære.
Her er imidlertid GSM MoUs ledelse uenig. I følge Gretel Holcomb Hoffman, formann i foreningen og teknisk direktør i BellSouth Mobility DCS, er det tvert imot mulig at trebånds telefoner etterhvert vil erstatte de vanlige GSM-telefonene, først og fremst på grunn av volumproduksjon og priskonkurranse.
Derfor bestemte GSM-organisasjonen, på sitt møte i Hong Kong nylig, å starte arbeidet med å utvikle teknologistandarder og tjenestenivå på en slik flerbånds telefon, å bestemme den største, akseptable pris og vekt, å vurdere markedspotensialet for en slik telefon og å finne ut fra produsentene hvilke tidsrammer man jobber med innen telefonen blir virkelighet. Målet er å ha et forslag klart før neste møte i GSM MoU i februar.

Annonse