Annonse


Nordisk bredbåndsnett

Nettet ble åpnet i mai i år. Antallet tilslutninger øker raskt. NordiCom er det første internasjonale ATM-baserte bredbåndsnett som binder sammen alle større byer i Norge, Sverige og Danmark. Nettet har også linjer mot Finlands bredbåndsnett.
De tre nordiske teleselskapene har integrert sine respektive bredbåndsnett i en samlet løsning. Det gir likt servicenivå og mulighet for samme dataforbindelser og hastighet i alle landene.

Binder sammen bedrifter
Behovet for god linjekvalitet og stor båndbredde for datakommunikasjon er sterkt stigende. Nettet brukes i økendene grad for å knytte sammen bedrifter med filialer i alle de nordiske landene
– Bedriftene ønsker samme mulighet for å overføre høyhastighetsdata mellom geografisk adskilte avdelinger, uansett om de er i Danmark eller spredt over hele Norden.
– Bedriftene ønsker ett integrert nettverk, hvor garanti, overvåking og service på hele løsningen også er en del av produktet, sier leder for NordiCom samarbeidet i Tele Danmark, Anne Jørgensen.

Større kapasitet
Da det fellesnordiske bredbåndsnettet ble etablert, hadde det en kapasitet på 34 Mbit/s. Nå bygges nettet til 155 Mbit/ for å kunne håndtere den store kundetilgangen.
– Innen årsskiftet vil NordiCom være oppgradert over hele Norden Dersom etterspørselen stiger i samme tempo vil nettet bygges ut ytterligere i slutten av 1997, sier Anne Jørgensen.

Annonse