Annonse


Miljøriktig IT?

Det er Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL) som står bak deklarasjonen. Den skal gjøre det mulig å sammenligne produkter utifra hvilke miljømessige egenskaper de har.
Hensikten med miljødekalarasjonen er å besvare de mest vanlige kundespørsmålene. Totalt behandles ca. 40 ulike miljøegenskaper i deklarasjonen. Håpet er at deklarasjonen vil gjøre det enklere både å kjøpe og selge miljøvennlige produkter, i tillegg til å forenkle anbudsprosessen.
I Sverige ble miljødekaarasjoner for PC og kopimaskiner lansert i vår. De har blitt tatt vel imot av markedet, og 75 % av PC-leverandørene og 90 % av kopimaskinleverandørene benytter seg av deklarasjonene. I høringsrunden har også de norske deklarasjonene fått god omtale, ifølge KDL.

Miljødeklarasjonene vil løpende bli tilpasset produktutvikling innen IT og ny kunnskap på miljøfronten. For å benytte deklarasjonene må leverandøren løse lisens hos KDL.

Annonse


Annonse


Annonse