Annonse


IT-sjef ble Finanstopp

Therkildsen har vært politisk rådgiver for Stoltenberg i Næringsdepartementet. Therkildsen er cand.polit, med hovedfag i Informasjonsvitskap (1987). Han har økonomi og logikk som støttefag.

Flere viktige jobber
Therkildsen har hatt flere ulike stillinger ved Universitetet i Bergen før han ble IT-direktør i oktober 1995 (stipendiat, amanuensis, kontorsjef). Han har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet og i studentorganisasjoner. Therkildsen var blant annet leder av Norsk Studentunion (1980).

Resten av mannskapet
Jens Stoltensbergs politiske mannskap består ellers av Marianne Andreassen. Hun forsetter som statssekretær i Finansdepartementet. Fra Næringsdepartementet har Stoltenberg fått med seg statssekretær Mary Kvidal.

Annonse