Annonse


EUs Teleråd

EU-kommisjonen har tatt initiativet til å fokusere på hvordan man kan unngå distribusjon av barnepornografi og forhindre ulovlig virksomhet på Internett. EUs Telekommunikasjonsråd har tatt opp saken og vil iverksette tiltak så rakst som mulig. Saken vil tas opp på Rådets møte 28. november.

I en uttalelse til EU-kommisjonen heter det: Mesteparten av innholdet på Internett er av positivt og av høyest legitim karakter til kommersiell eller privat bruk. Men som innen all annen type telekommunikasjon, spesielt i oppstartingsfasen, er det et stort potensiale for bruk av Internett på en ulovlig eller skadelig måte. Nettet kan også brukes i kriminell virksomhet.

Eksempler på kriminell og skadelig virksomhet som Rådet ønsker å bekjempe er;- fare for nasjonal sikkerhet (oppskrifter på bomber og ulovlige stoffer)- beskyttelse av mindreårige (voldsforherligelse og voldspornografi)- beskyttelse av menneskeverd (spredning av rasistisk propaganda)- økonomisk sikkerhet (bedrageri, instruksjoner om hvordan tappe kredittkort)- informasjons sikkerhet (ondsinnet hacking);- beskyttelse av privatliv (uautorisert spredning av persondata/personnummer)- beskyttelse av omdømme (injurierende utsagn)- beskyttelse av åndsverk.

Selv om fordelene med Internett langt overskrider de negative aspektene, kan disse ikke oversees. De negative sidene krever tiltak av offentlig, politisk, kommersiell og juridisk karakter.

Kommisjonen er innforstått med hvor viktig disse aspektene er. Det vil også fokuseres på å finne en riktig balanse med å legge forholdene til rette for fri flyt av informasjon og ivaretakelse av allmennhetens juridiske interesser.

Annonse