Annonse


Siemens vokser

Det internasjonale storkonsernet oppnådde en vekst i ordreinngangen på hele 10 prosent fra forrige regnskapsår. Forførste gang passerer konsernet 100 milliarder tyske mark, som tilsvarer 420 milliarder kroner, i inngåtte kontrakter verden over.

Kommunikasjonsvekst
Selskapets sterke vekst i utlandet mer enn kompenserer for et stagnerende tysk marked. Veksten kommer særlig innenfor områdene kommunikasjon og data.

Norske tall i desember
– Siemens i Norge har også hatt en betydelig vekst i siste regnskapsår, men på grunn av styrebehandling vil vi ikke gå ut med tallene før i midten av desember, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim til Dagens Telecom.

Kraftig eksportvekst
Nesheim røper likevel at selskapet har hatt en moderat vekst i innenlandsmarkedet og en meget sterk vekst på eksportmarkedet. Spesielt har veksten vært stor innen telekom og offshore. Norske Siemens har totalt sett fordoblet eksporten siden forrige regnskapsår, opplyser informasjonsdirektøren.

3.100 ansatte i Norge
Totalt har Siemenskonsernet 379.000 ansatte verden over. I Norge har de om lag 3.100 på lønningslista.For ordens skyld; Siemens har avvikende regnskapsår som utløper 30. september.

Annonse


Annonse


Annonse