Annonse


Data over GSM øker

Bruk av GSM-datatjenester blir størst i markedet for bærbare PCer. Utstrakt bruk av disse tjenestene er derfor avhengig av markedsgjennomslaget for bærbare PCer. Det er Ovum, Europas største IT- og telekommunikasjons analyse-gruppe som forutsier dette.

I en større Europeisk undersøkelse viser det seg at potensielle brukere av GSM-datatjenester foreløpig opplever lite behov for slike tjenester. Andre hindringer for å ta tjenestene i bruk er pris, dekning og oppfatning av nettverkets kvalitet.

Ovum oppfordrer leverandørene til å informere brukerne om både praktiske og økonomiske fordeler ved å bruke GSM-datatjenester. Analysefirmaet venter at barrierene for å ta i bruk tjenestene vil reduseres gradvis, og at det vil være over tre millioner brukere innen år 2000.