Annonse


Bill Gates USA’,s rikeste

Hvor mye er 130 milliarder?Det er fem ganger mer enn hva staten regner med å ta inn i skatter og avgifter fra oljevirksomheten i nordsjøen i år.For den samme summen kunne en ha bygget seks-sju nye hovedflyplasser, eller arrangert Lillehammer-OL omtrent 17 ganger.
En stor formue betyr ikke at en automatisk har penger i lommeboka. Bill Gates tjente i fjor bare noe over en halv million dollar, riktignok i dollar, og måtte derfor selge omlag 52 00 aksjer for å dekke utgifter til livets opphold.
Bill Gates er USA’s rikeste mann i følge det amerikanske magasinet Forbes. Nr. 2. er finansmannen Warren Buffet og nr. 3. er faktisk en annen av Microsofts stiftere – Paul Allen. Hans andel anslås til omtrent 7.7 milliarder kroner. Allen sitter stadig i selskapets styre, men deltar ikke i den daglige driften.
Gates eier 141 millioner aksjer, eller omtrent en fjerdel av aksjene i Microsoft. Aksjene har steget i verdi med omlag 55% siden i fjor. (Kilde: REUTERS)

Annonse