Annonse


Telenor omorganiserer

Dette er den helt naturlige konsekvens av den tredeling som alt er bestemt.
Hovedvirksomhetene i Telenor deles inn i en nettdivisjon, en installasjonsdivisjon og tjenestedivisjon. I tjenestedivisjonen finner vi blant annet Telenor Privat og Telenor Mobil. Fra 1. januar blir ansvaret for 120 000 mindre bedriftskunder overført fra Telenor Bedrift a.s. til Telenor Privat. Fra samme dato lanserer Telenor Bedrift a.s. og Telenor Mobil a.s. sammen produktet VIP Nett Mobil.

Konsernledelsen framhevet i flere foredrag på et presseseminar på Sundvolden tirsdag og onsdag at integreringen og selskapsrasjonaliseringen på ingen måte er slutt med det som er offentliggjort nå. Ingen vil offisielt bekrefte at Telenor Mobil og Telenor Privat slås sammen, men det ligger åpenbart i kortene. Det enste usike er når det skjer. Det konsernledelsen ønsker å oppnå er større fokus på totalløsninger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse